ZAKELIJKE ETIQUETTE

Een bedrijf kan zich onder meer van zijn concurrenten onderscheiden wanneer de werknemers goede omgangsvormen hebben, omdat zij als persoon ook het bedrijf en product vertegenwoordigen bij de klanten. Want niet alleen het prachtige product, maar ook de medewerkers bepalen het beeld dat men van het bedrijf heeft.

Veel mensen voelen zich onzeker over hoe ze zich in bepaalde werksituaties moeten gedragen. Wanneer men goede omgangsvormen heeft, is men zelfverzekerd en straalt dit ook uit. Goede omgangsvormen kunnen leiden tot succes in het zakelijke leven.

KleurKeuze Image Consulting
Mirjam Bach - Nic. Maesstraat 83 hs, 1071 PS Amsterdam