HET IMAGO VAN EEN BEDRIJF WORDT BEPAALD DOOR DE MENSEN DIE ER WERKEN

Men kan maar één keer een eerste indruk maken, hierbij zijn kleding en zakelijke etiquette een belangrijk onderdeel.

Mensen beoordelen een bedrijf op basis van wat zij zien en ervaren. Het imago van een bedrijf wordt als het ware bepaald door de werknemers. Zij zijn het "visitekaartje"van het bedrijf. Zijn werknemers kundig, professioneel, welgemanierd, zakelijk gekleed, dan kan een bedrijf zich hiermee onderscheiden van concurrenten. Goede omgangsvormen kunnen de sfeer op de werkvloer verhogen en bijdragen aan het moreel, en spelen derhalve een voorname rol in het genereren van goede resultaten.

KleurKeuze Image Consulting
Mirjam Bach - Nic. Maesstraat 83 hs, 1071 PS Amsterdam