KLEURENBAZAAR VOOR EUR 35,00 AANMELDINGSFORMULIER

Ik meld mij aan voor de workshop Kleurenbazaar op zondag 20 november met de workshop om:
0 10:00 uur   0 12:00 uur   0 15:00 uur

Met ___ personen à EUR 35,00 per persoon

Mijn gegevens zijn:  
Naam: __________________________________
Adres __________________________________
Postcode/Plaats __________________________________
Tel: __________________________________
Mobiel: __________________________________
E-mail: __________________________________
   
Gegevens deelnemer 2:  
Naam: __________________________________
Adres __________________________________
Postcode/Plaats __________________________________
Tel: __________________________________
Mobiel: __________________________________
E-mail: __________________________________
   
Bij meer deelnemers kunt u meerdere kopieën invullen en toesturen.
Geeft u dan hier de naam van de groep aan:
Groep: __________________________________

De inschrijving is bevestigd op het moment dat het bedrag van €35,00 per persoon op het rekeningnummer Postgiro 848984 t.n.v. L. Veraart is gestort. Het bedrag dient te zijn ontvangen vóór 7 november 2005.

Wanneer er te veel of te weinig deelnemers zijn zorgen wij ervoor dat uw geld weer wordt teruggestort.

Handtekening                                       Datum/Naam

Stuurt u dit aanmeldingsformulier uitgeprint en ingevuld toe naar:
per fax: 020-4276607
of per post naar: Colourmatch, M.J. Kosterstraat 11-b, 1017 VX Amsterdam

 

KleurKeuze Image Consulting
Mirjam Bach - Nic. Maesstraat 83 hs, 1071 PS Amsterdam